Swedish Rail Material

Om oss

Välkommen till oss

Om Swedish Rail Material

Swedish Rail Material – SRM – köper, säljer och transporterar begagnat järnvägsmaterial. Vi arbetar utifrån vetskapen om att återbruk minskar miljöbelastningen i högre grad än återvinning.

Swedish Rail Material grundades 2014 och samarbetar idag med flera av Sveriges ledande järnvägsentreprenörer och har även levererat material till Köpenhamns Metro.

Kvalitetspartner-Guldsigill
UC SIGILL

”Vårt miljöengagemang är stort och vi arbetar enligt principen återbruk i görligaste mån och att ta ansvar för miljön i varje del av vår verksamhet.”

-Robert Fridh, ägare

Agenda

Fyra mål på vår agenda

Bland de mål FN har på sin Agenda 2030 arbetar vi ständigt efter att vara en hållbar industri när det gäller innovationer och infrastruktur. Genom vår verksamhet deltar vi i arbetet för hållbara städer och samhällen. Genom återbruk verkar vi för hållbar konsumtion och produktion. Sammantaget innebär det att vi i vår verksamhet arbetar för att bekämpa klimatförändringarna.

hallbar industri innovationer och infrastruktur
hallbara stader och samhallen
12 hallbar konsumtion och produktion
Åkeriverksamhet

Kontakta oss

Följ oss:

Hör av dig!