Swedish Rail Material

Miljö och hållbarhet

Swedish Rail Material

Engagemang för hållbarhet

Swedish Rail Material har ett stort och grundläggande engagemang för miljön. Vi ställer helhjärtat upp på och arbetar efter FN:s miljömål i Agenda 2030. Att återanvända istället för att kassera och nyproducera sparar oerhörda mängder energi och material. Därför genomsyras vår verksamhet av ambitionen att aldrig kassera något som kan återanvändas eller återbrukas.

Bara genom tanken att använda befintligt material i ny järnväg, reparerad järnväg, olika typer av byggnation, markberedning etc minskar den miljömässiga påfrestning som nyproduktion alltid innebär. Vi på SRM är stolta över att kunna slå fast att vårt miljömässiga avtryck är minsta möjliga, trots att vi hanterar stora mängder, tunga produkter och transporter.

Järnvägsmaterial
Åkeriverksamhet
Swedish Rail Material

SRM:s miljömedvetna strategi

SRM har arbetat aktivt för att minska miljöpåverkan genom onödiga transporter. Av den anledningen har vi investerat i en ny anläggning med centralt läge mellan Mälardalen och Norrland, Västsverige och Göteborg samt Sydsverige och Malmö. Vår operativa bas finns nu därför i Kumla, nära Riksväg 52.

Vår Kumla-anläggning är 10 000 kvm stor och sysselsätter fyra personer på heltid och ytterligare tre personer under säsong. Genom gedigen kunskap och erfarenhet kan vi anpassa önskat material perfekt så att den kräver minsta möjliga arbete eller justering på arbetsplatsen. Härifrån säljer, bearbetar och levererar vi järnvägsmaterial och kapad räls i anpassade längder direkt till arbetsplats eller upplag. Det är också hit det material du vill sälja transporteras.

Det strategiska läget i Mellansverige kortar både transportsträckorna och transporttiderna. Det är fördelaktigt för alla inte minst miljön.

Agenda

Fyra mål på vår agenda

Bland de mål FN har på sin Agenda 2030 arbetar vi ständigt efter att vara en hållbar industri när det gäller innovationer och infrastruktur. Genom vår verksamhet deltar vi i arbetet för hållbara städer och samhällen. Genom återbruk verkar vi för hållbar konsumtion och produktion. Sammantaget innebär det att vi i vår verksamhet arbetar för att bekämpa klimatförändringarna.

hallbar industri innovationer och infrastruktur
hallbara stader och samhallen
12 hallbar konsumtion och produktion
Åkeriverksamhet