Miljö

Miljö och hållbarhet

Swedish Rail Material har ett stort och grundläggande engagemang för miljön. Vi ställer helhjärtat upp på och arbetar efter FN:s miljömål i Agenda 2030. Att återanvända istället för att kassera och nyproducera sparar oerhörda mängder energi och material. Därför genomsyras vår verksamhet av ambitionen att aldrig kassera något som kan återanvändas eller återbrukas.

Bara genom tanken att använda befintligt material i ny järnväg, reparerad järnväg, olika typer av byggnation, markberedning etc minskar den miljömässiga påfrestning som nyproduktion alltid innebär. Vi på SRM är stolta över att kunna slå fast att vårt miljömässiga avtryck är minsta möjliga, trots att vi hanterar stora mängder, tunga produkter och transporter.

 

"Det strategiska läget i Mellansverige kortar både transportsträckorna och transporttiderna. Det är fördelaktigt för alla
inte minst miljön.”

Fyra mål på vår agenda

Bland de mål FN har på sin Agenda 2030 arbetar vi ständigt efter att vara en hållbar industri när det gäller innovationer och infrastruktur. Genom vår verksamhet deltar vi i arbetet för hållbara städer och samhällen. Genom återbruk verkar vi för hållbar konsumtion och produktion. Sammantaget innebär det att vi i vår verksamhet arbetar för att bekämpa klimatförändringarna.