Försäljning

Vill du sälja?

Vi köper ditt järnvägsmaterial och ser till att det kommer dit det behovs. På så vis tänker vi lite extra på miljön samtidigt som du kan frigöra din plats till annat.

Kontakt oss via telefon
+46 010-207 90 70
Eller genom att fylla i formuläret.